Артисти во нашата прва едиција се Руки, Хром, Драш.
Сите експонати се достапни во продажба во Кино Карпош.